Configuratie van tekstmelders op een OpenScape Business S

Indien men op een OpenScape Business X variant met booster card of booster server een tekstmelder wil inrichten dan dient dit te gebeuren met de announcement player. Om de announcemenet player te kunnen configureren heeft men nog steeds Manager E nodig voor het instellen van de poorten.

Op een OpenScape Business S is de Manager E echter niet voorhanden en kan je ook op geen andere manier tekstmelders configureren dan via de MEB (Media Extension Bridge). Daar werkt de configuratie van de tekstmelders dan ook op een iets andere en eenvoudigere manier.

Het inrichten kan heel eenvoudig via de wizard Music on Hold/Announcements.

In het eerste scherm van de wizard kan je de bestanden die je wil gebruiken voor je tekstmelder uploaden naar de OSBiz S.

In het laatste scherm van deze wizard kan je dan je 16 tekstmelders definiëren. Een tekstmelder kan een start/stop tekstmelder zijn of een continuous tekstmelder.

  • Start/stop: de tekstmelder wordt principieel eenmaal afgespeeld van het begin tot het einde
  • Continuous: de tekstmelder wordt constant afgespeeld. Hij begint bij het begin en zodra hij helemaal afgespeeld is, wordt hij telkens herhaald.

Er kunnen maximaal 16 tekstmelders gedefinieerd worden in het systeem. Deze kunnen later in de oproepbestemmingslijsten gebruikt worden via #801 tot en met #816.

Voor elke tekstmelder moet de af te spelen tekst geselecteerd worden, een naam toegekend worden en het type gekozen worden.

Nadat de tekstmelders ingericht zijn, kunnen deze in de oproepbestemmingslijsten en/of UCD groepen gebruikt worden voor het afspelen van teksten of het creëren van wachtrijen.

Gebruik je de tekstmelder direct in de oproepbestemmingslijsten dan zullen afhankelijk van het geselecteerde type tekstmelder de bellers de tekstmelders op een andere manier te horen krijgen:

Continuous tekstmelder:

De oproeper hoort de tekst constant en ondertussen rinkelt de groep of het toestel dat gedefinieerd is in de volgende stap van de oproepbestemmingslijst. In het voorbeeld hieronder hoort de beller dus steeds de tekstmelder en ondertussen rinkelen de toestellen van de groep 1492.

Start/stop tekstmelder:

De oproeper hoort de tekst eenmaal van begin tot einde en pas dan gaat de oproep door naar de volgende stap in de oproepbestemmingslijst.

In het voorbeeld hieronder, hoort de beller dus eerst de volledige tekst en dan pas gaat de oproep door naar de groep 1492.

Start stop tekstmelders kunnen ook gebruikt worden in combinatie met UCD groepen:

 

 

 

Opmerkingen