Configuratie van tekstmelders via de Announcement player op een OpenScape Business X

Indien men op een OpenScape Business X variant met booster card of booster server een tekstmelder wil inrichten dan dient dit te gebeuren met de announcement player. Om de announcemenet player te kunnen configureren heeft men nog steeds Manager E nodig voor het instellen van de poorten.

Door gebruik te maken van de Announcement player kan men maximaal 16 tekstmelders van het type Start stop inrichten op een OSBiz X in combinatie met een booster card of booster server. Om gebruik te kunnen maken van de announcement player worden er op de MEB (Media extension Bridge) 16 extra kanalen ingericht (voor de normale werking van de MEB heeft men 30 kanalen, maar de 16 extra die automatisch mee aangemaakt worden dienen specifiek voor deze functie).

De configuratie van de tekstmelders gebeurt in 2 stappen:

  1. Via Manager E:

Via de Manager E dient men elke tekstmelderpoort die men wil gaan gebruiken voor de announcement player op annoucement player en external destination te zetten. De external destination moet gedefinieerd worden.  Hier stelt men als richting UCSuite in en als nummer het nummer dat men later gaat definieren in WBM als Announcement player. Zodra dat gedaan is kan men alle verdere configuratie via WBM uitvoeren.

Indien de poorten niet als announcement player ingesteld werden via de Manager E zullen ze niet geselecteerd kunnen worden in WBM. Alles blijft grayed out.

Wanneer ze goed ingericht zijn in de Manager E dan zie je in WBM ook direct dat ze te selecteren zijn:

  1. In WBM

De verdere configuratie gebeurt via WBM.

In de basic installation wizard dient men onder “ change preconfigured call and functional numbers”  het nummer voor de announcement player in te geven (dit is het nummer dat in Manager E bij de external destination ingegeven werd).

Het nummer zal nadien ook in de LCR terug te vinden zijn van waar het ook naar de UCSuite gerouteerd wordt.

Zodra het Nummer ingericht is kan men via de wizard Muic on Hold/Announcements de verdere configuratie van de tekstmelders uitvoeren.

In het tweede scherm van deze wizard kunnen de teksten die voor de tekstmelders gebruikt moeten worden naar het systeem geladen worden.

In het volgende scherm kunnen we dan per tekstmelderpoort gaan instellen welke opgeladen tekst er afgespeeld dient te worden. Zoals je kan zien staan de poorten die via Manager E als announcement player ingericht werden hier nu gedefinieerd en moet enkel de mode nog op Start/Stop geplaats worden.

Met de announcement player is het alleen mogelijk om Start/Stop te gebruiken. Continuous is niet mogelijk. Er zijn maximaal 16 tekstmelders beschikbar die later in de oproepbestemmingslijsten terug te vinden zijn van #801 tot #816

Zodra dat klaar is kunnen de ingerichte tekstmelders gebruikt worden in de oproepbestemmingslijsten of in de configuratie van de UCD groepen.

In het onderstaande voorbeeld zal de tekst van tekstmelder 3 eerst afgespeeld worden. Zodra deze helemaal afgespeeld is zal toestel 107 overgaan.

Ook bij de UCD groepen kan men de ingerichte tekstmelders kiezen.

Ter controle kan men in de expert mode ook de LCR en de Voicemail settings nog nakijken:

Het nummer dat gebruikt wordt voor de Announcement player (72) moet in de LCR ook doorgestuurd worden naar het applicatiepakket, net zoals het voicemail nummer (71 in ons geval).

Bij Basic settings en dan Voicemail/Announcement player moet het nummer 72 ook terug te vinden zijn

 

Het inrichten kan heel eenvoudig via de wizard Music on Hold/Announcements.

In het eerste scherm van de wizard kan je de bestanden die je wil gebruiken voor je tekstmelder uploaden naar de OSBiz.

In het laatste scherm van deze wizard kan je dan je 16 tekstmelders definiëren. Een tekstmelder kan een start/stop tekstmelder zijn of een continuous tekstmelder.

  • Start/stop: de tekstmelder wordt principieel eenmaal afgespeeld van het begin tot het einde
  • Continuous: de tekstmelder wordt constant afgespeeld. Hij begint bij het begin en zodra hij helemaal afgespeeld is, wordt hij telkens herhaald.

Er kunnen maximaal 16 tekstmelders gedefinieerd worden in het systeem. Deze kunnen later in de oproepbestemmingslijsten gebruikt worden via #801 tot en met #816.

Voor elke tekstmelder moet de af te spelen tekst geselecteerd worden, een naam toegekend worden en het type gekozen worden.

Nadat de tekstmelders ingericht zijn kunnen deze in de oproepbestemmingslijsten en/of UCD groepen gebruikt worden voor het afspelen van teksten of het creëren van wachtrijen.

Gebruik je de tekstmelder direct in de oproepbestemmingslijsten dan zullen afhankelijk van het geselecteerde type tekstmelder de bellers de tekstmelders op een andere manier te horen krijgen:

Continuous tekstmelder:

De oproeper hoort de tekst constant en ondertussen rinkelt de groep of het toestel dat gedefinieerd is in de volgende stap van de oproepbestemmingslijst. In het voorbeeld hieronder hoort de beller dus steeds de tekstmelder en ondertussen rinkelen de toestellen van de groep 1492.

Start/stop tekstmelder:

De oproeper hoort de tekst eenmaal van begin tot einde en pas dan gaat de oproep door naar de volgende stap in de oproepbestemmingslijst.

In het voorbeeld hieronder, hoort de beller dus eerst de volledige tekst en dan pas gaat de oproep door naar de groep 1492.

Start stop tekstmelders kunnen ook gebruikt worden in combinatie met UCD groepen.

Vergeet niet ook de meldtekstservice te starten via ExpertMode:

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen