Deskshare user met pincode.

Wanneer men gebruik maakt van de deskshare functie (hot desking) dan kan dit zonder of met pincode. 

Standaard wordt dit meestal zonder pincode gebruikt zodat men na het ingeven van de code *9419 en het toestelnummer direct op ok klikt om geen pincode te hoeven ingeven.

Wil men om security redenen echter een pincode gebruiken dan dient men de Authentication voor het HFA toestel op te zetten. Het is namelijk het HFA wachtwoord dat gebruikt wordt als pincode voor de deskshare functie.

Het HFA wachtwoord kan je instellen via expert mode - telefonieserver - toestel en dan het juiste deskshare toestel selecteren.

Onder "workpointclient-gegevens wijzigen" kan je de authenticatie activeren en het wachtwoord instellen. Let wel op dat het wachtwoord/pincode uit 8 cijfers moet bestaan.

Zodra de authenticatie actief gezet wordt zal men bij het inloggen op het toestel met *9419 en het toestelnummer ook deze pincode mee moeten ingeven om aangemeld te geraken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen