Gigaset DX800A extern omleiden

Aangezien wij regelmatig de vraag hoe je op een DX800A het gesprek extern kunt omleiden, hierbij een korte uitleg.

De processor van de DX800A is niet krachtig genoeg om twee externe gesprekken aan elkaar te knopen. 

Vandaar dat de DX800 standaard functie 'omleiden' via het D-Kanaal (ISDN) of via een SIP '302-temporarily moved' bericht probeert het inkomende gesprek al bij de provider om te leiden naar het externe nummer.

Niet alle Voip-providers ondersteunen deze methode en KPN keurt de methode via het D-kanaal niet goed omdat de kosten van het uitgaande gesprek niet gemakkelijk door belast kunnen worden aan een eindklant. 

Voor ISDN gebruikers is er een workaround door middel van de *210*externnummer# het gesprek bij KPN extern om te leiden.

 

Aangezien op een DX800A alleen 'contacten' onder een snelkiestoets geprogrammeerd kunnen worden ga je als volgt te werk:

Maak een twee nieuwe contacten aan door op de telefoonboek toets (vierkante ring onder) te drukken en te kiezen voor 'nieuwe invoer'.

 

Voornaam     Achternaam      Thuis-nummer

Omleiding     IN                   *210*GEWENST EXTERN NUMMER#

Omleiding     UIT                  #210#

 

Zet deze contacten/nummers onder twee aparte toetsen door deze lang in te drukken en 'snelkiezen' te kiezen. Selecteer vervolgens per toets een van de zojuist aangemaakte contacten.

Wanneer de toets 'Omleiding IN' wordt gedrukt zal er kortstondig een informatie  N21x melding in het display verschijnen.

De kiestoon van de DX800A is nu een 'dubbeltoon' geworden ter controle.

Door op de knop 'Omleiding UIT' te drukken wordt de omleiding bij KPN opgeheven en is de kiestoon weer de normale toon.

Let op dat de oproepomleiding wordt ingesteld op het MSN-nummer waarmee naar buiten wordt gebeld.

Wanneer een SIP-platform ook een dergelijke methode voor omleiden heeft (met waarschijnlijk andere codes dan */#210) dan zou bovenstaand methode als richtlijn kunnen dienen.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen