Remote Service Platform

Omdat de RSP plugin in bepaalde oudere softwareversies instabiliteit (Restart, Boot loop) van het syteem kon veroorzaken in bepaalde gevallen maakt men vanaf OpenScape Business SW V2 R1.0.0 (176) gebruik van een nieuwe RSP plugin die deze problemen verhelpt. De problemen ontstaan doordat de verbinding tussen de RSP plugin en de RSP server wegvalt (door een internet storing of uitval van de RSP server of...). Hierdoor werden er zo veel logfiles geschreven naar de SDHC kaart dat het systeem instabiel kon worden. De enige oplossing daarvoor was het vervangen van de SDHC kaart.

Het is dan ook ten stelligste aangeraden om al jullie systemen up te daten naar de laatste softwarestand teneinde problemen met instabiliteit te voorkomen wanneer er een probleem is met de verbinding naar de RSP server bij geactiveerde RSP in het systeem.

Opmerkingen