Configuratie regel OpenScape Office HX in combinatie met HiPath 33x0 en 35x0

Indien een OpenScape Office HX wordt ingezet in combinatie met een HiPath 33x0 of 35x0 systeem moet er rekening gehouden worden met de onderstaande maximale  configuratie. Dit is van toepassing indien Web Services, ten behoeve van GSM integratie, actief is:

Het totaal aantal van:

2 x geconfigureerde toestellen (inclusief virtueel) + 2 x geconfigureerde MULAP groepen + geconfigureerde UCD groepen + geconfigureerde lijnen.

 (geconfigureerd is een nummer toegekend aan toestelpoort, groep of netlijn)

is kleiner dan 200.

 

Voorbeeld 1:

HiPath 3500 met 30 toestellen, 6 MULAPs, 5 UCD grepen en 10 lijnen:

 

 2x30 + 2x6 + 5 + 10 = 87 à OSO HX V3 kan geïnstalleerd worden.

 

Voorbeeld 2:

HiPath 3500 met 100 toestellen, 10 MULAPs, 8 UCD groepen en 12 lijnen:

 

 2x100 + 2x10 + 8 + 12 = à OSO HX V3 kan NIET geïnstalleerd worden.

 

Opmerking: een extra applicatie, zoals Keylink of Estos, via CSTA kan ervoor zorgen dat deze waarde nog lager wordt. Dit alles heeft te maken met de processorbelasting van de HiPath. Bereken in deze gevallen altijd de processorbelasting met behulp van de Excel sheet.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen