OSO MX en LX in combinatie met IP lijnen

Een Siemens OpenScape Office MX of LX kan gekoppeld worden aan een ITSP (Internet Telephony Service Provider) en meerdere OSO systemen kunnen in een netwerk gekoppeld worden. Hiervoor zijn geen aanvullende licenties nodig. Let wel op de volgende configuratieregels met betrekking tot de kanalen/lijnen en vooral op het aantal gelijktijdig te gebruiken ITSP kanalen:

ITSP (Internet Telephony Service Provider) lijnen (SIP Trunks / SIP Netlijnen):

 • OSO MX: Maximaal 32 lijnen
 • OSO LX: Maximaal 128 lijnen
 • Voor OSO MX en LX: er kunnen maximaal 4 gelijktijdige ITSP's actief zijn. 
Lijncapaciteit OSO MX en LX:
 • Maximaal 220 lijnen in een OSO systeem
  OSO LX: 220 (IP), ISDN en analoog via gateway 
  OSO MX: 220 (IP, ISDN en analoog) 

Voor OpenScape Office MX:

 • Totaal 220 IP, ISDN en analoge lijnen kunnen ingericht worden. (Dit is exclusief 30 kanalen voor de UC Suite)
 • Er mogen maximaal 120 IP lijnen geconfigureerd worden. Standaard zijn er 30 kanalen/lijnen gereserveerd voor de UC Suite.

Voorbeelden voor maximale configuratie:

 • 8 x GME gateway module = 8 x 30 kanalen = 240 ISDN netlijnen
  Voorwaarde om 240 ISDN lijnen te kunnen gebruiken is dat het aantal kanalen voor de UC Suite wordt terug gebracht van 30 naar 10!
 • 9 x GMT gateway module = 9 x 24 kanalen = 216 analoge netlijnen + 20 IP lijnen
  Voorwaarde om 236 lijnen (216 analoog + 20 IP) te kunnen gebruiken is dat het aantal kanalen voor de UC Suite wordt terug gebracht van 30 naar 14!
 • 5 x GME gateway module = 5 x 30 kanalen = 150 ISDN netlijnen + 90 IP lijnen
  Voorwaarde om 240 lijnen (150 ISDN + 90 IP) te kunnen gebruiken is dat het aantal kanalen voor de UC Suite wordt terug gebracht van 30 naar 10!
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen