End of Sale verklaring Plug PC

Met ingang van 6 januari 2014 is de Plug PC, gebruikt voor myPortal Entry Webservices, OpenStage Gateview en RSP, end of sale verklaard. 

Belangrijke data:

6 - 1 - 2014: Order Stop for the Phase-Out Product

31 - 7 - 2015: End of Hardware and Software Support

31-12-2017: End of Product Activities

De betrokken producten:

L30251-U600-A732 OpenStage Gate View incl. Plug-PC (EU)
L30251-U600-A729 myPortal entry Web Services V2, incl. Plug-PC (EU)
L30251-U600-A773 HiPath 3000 Remote Access Appliance (Plug PC) for broadband connection to UNIFY Remote Service Platform RSP

Meer details zie bijgevoegde EOS verklaring

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen