HG1500 in HiPath 3000 – Wat moet ik weten?

Hardware:

 

HiPath 33x0 / 35x0

5762.jpg5761.jpg

 • De HG1500  voor 33x0 en 35x0 wordt ook HXGS3 of HXGR3 genoemd
 • In HiPath 3550 en HiPath 3500 kunnen maximaal drie HG1500 modules gebruikt worden. Om deze maximale uitbreiding mogelijk te maken moet slot 10 van de 3550 (module in HiPath 3750-formaat) vrij blijven.
 • In HiPath 3350 en HiPath 3300 is maximaal één module mogelijk. Er kunnen alleen twee modules worden geïnstalleerd als PDM1 niet wordt gebruikt.
 • De HXGS heeft 8 gateway kanalen (DSP's) en wordt sinds HiPath 3000 V8.0 uitgeleverd met 8 gateway licenties. Uitbreiding naar 16 kanalen is mogelijk door toevoegen van een PDM1 en extra licenties. Let op dat het toevoegen van een extra HG1500, die geleverd wordt inclusief licenties, een betere/goedkopere oplossing is indien er een slot vrij is.
 • Bij gebruik van een HXGS3 in HiPath 3350 moet een eventueel aanwezige PSUP-stroomverzorging door een UPSC-D vervangen worden. 
 • Het is niet mogelijk tegelijkertijd een HXGS3 of HXGM3 en een LIM-module te gebruiken in een systeem. 

HiPath 37x0

 • LET OP: De HiPath 37x0 is miv HiPath 3000 V7.0 end of sale en end of support. Wij adviseren om hier geen IP aan toe te voegen.
  • De HG1500 voor 37x0 wordt ook HXGM3 genoemd
  • Per systeem kunnen maximaal acht HXGM3-modules ingezet worden, waarbij de volgende beperkingen gelden:
   • Per HiPath 3750- of HiPath 3700-box mogen maximaal 4 HXGM3-modules geplaatst worden. 
   • Bij gebruik van een HXGM3 in HiPath 3750 of HiPath 3700 moet een eventueel aanwezige voedingsmodule PSUI worden vervangen door UPSM.
   • Om toekomstige uitbreidingen van de kanalen door uitbreidingsmodules mogelijk te maken, moet de uitbreidingsplaats tussen twee HXGM3-modules vrij blijven. 
   • Het is niet mogelijk tegelijkertijd een HXGM3 en een LIM-module te gebruiken in een HiPath 3750 of HiPath 3700. 

HiPath 3800
stmi.jpg

 • De HG1500 voor de HiPath 3800 wordt ook STMI of STMI2 genoemd
 • Per systeem kunnen maximaal acht STMI2-modules ingezet worden, waarbij de volgende beperkingen gelden:
  • Per HiPath 3800-box mogen maximaal 4 STMI2-modules worden geplaatst. 
  • Om toekomstige uitbreidingen van de kanalen door uitbreidingsmodules mogelijk te maken, moet de uitbreidingsplaats tussen twee STMI2-modules vrij blijven. 

PDM 1 module

2685.jpg

 • Optioneel miniboard die op de HG1500 modules voor 33x0, 35x0 en 37x0 bevestigd wordt.
 • Uitbreiding met 8 extra gateway kanalen mogelijk (Gateway licenties benodigd!)

Licenties

Vanaf HiPath 3000 V5.0 worden alle licenties vrijgeschakeld op het MAC adres van de HiPath. Hiervoor werden de licenties vrijgeschakeld op de HG1500 module.

Gateway licentie - B-kanalen – B-channel HG1500

 • Vanaf V5.0 per licentie 1 gateway licentie (dus niet meer per licentie 2 gateway licenties)
 • Er is een gateway licentie benodigd bij:
  • Elke verbinding die via een DSP (zie verder) verloopt.
   Kort samengevat: iedere verbinding waarbij omzetting van IP naar traditioneel of van traditioneel naar IP noodzakelijk is
  • Conferentie met/vanaf IP Workpoints: Bij conferenties worden net zo veel gateway-kanalen gebruikt als het aantal toestellen en IP- Workpoint Clients.
  • Hieronder vallen ook :
   TDM lijn toegang naar/vanaf IP Workpoints
   IP lijn toegang naar/vanaf traditionele toestellen    (UP0/Analoog)
   Bellen van IP workpoints naar traditionele toestellen    (UP0/Analoog) en vise versa
  • OPMERKING: Indien IP workpoints zijn geconfigureerd in de HG1500 zal één DSP worden gereserveerd voor MOH (Music on Hold). Dit kanaal kan 10 gelijktijdige verbindingen realiseren
  • Vanaf Hipath 3000 V5.0 tm HiPath 3000 V7.0 werden 2 B-kanalen standaard vrijgeschakeld. Vanaf HiPath 3000 V8.0 worden 8 losse b-kanaal licenties meegeleverd bij iedere HG1500.

ComScendo (IP-workpoints)

 • Per aangemelde IP-workpoint (soft- of hardphone) 1 licentie benodigd

 

IP Resources

Er zijn drie verschillende IP resources beschikbaar in een HG 1500 module

 1. Gateway kanalen
  DSP’s gestuurd door gateway licenties
  OPMERKING: Indien IP workpoints zijn geconfigureerd in de HG1500 zal één DSP worden gereserveerd voor MOH (Music on Hold). Dit kanaal kan 10 gelijktijdige verbindingen realiseren
 2. IP Trunking kanalen
  Signalering resources voor verbindingen tussen HG 1500 modules (verschillende nodes) en SIP netlijnen (ITSP). Deze zijn niet gelicenseerd, maar beperkt door de hardware
 3. Router kanalen
  Deze kanalen worden gebruikt indien de HG1500 wordt ingezet als ISDN router.
  Een HG1500 kan maximaal 32 (alleen voor HXGM en STMI) kanalen aansturen gecontroleerd door gateway licenties.
  ( Gateway kanalen + Router kanalen = Max 32 per module)

Het maximaal aantal gesprekken wat GELIJKTIJDIG gevoerd kan worden

IP naar TDM:

 • 3800: 32 op de STMI
 • 37x0: 16 op de HXGM (32 indien 2 keer PDM1)
 • 33x0, 35x0: 8 op de HXGS3 / HXGR3 (16 indien PDM1)
 • Dit is gelimiteerd door het aantal DSP’s die aanwezig zijn in de hardware en worden gestuurd door de gateway licenties.

IP naar IP (Node naar Node of ITSP) 

 • 3800: 32 op de STMI
 • 37x0: 16 op de HXGM (32 indien 2 keer PDM1)
 • 33x0, 35x0: 8 op de HXGS3 / HXGR3 (16 indien PDM1)
 • Dit is gelimiteerd door het aantal resources voor signalering (Niet gateways en niet gelicenseerd).

IP naar IP (binnen één node)

 • Alleen gelimiteerd door het maximum aantal ‘idle’gebruikers op de kaart.
 • Het maximum aantal gebruikers die zich kunnen registreren op de kaart wordt gecontroleerd door het aantal ComScendo IP licenties.
 • Het maximum voor de HXGM/STMI is 96 en voor de HXGS 48 (96 indien PDM1)

 

Verbinding met de ITSP - SIP provider - SIP Netlijn (Trunk)

De HG 1500 ondersteunt de koppeling met Internet Telephony Service Providers (ITSP) en zodoende het gebruik van IP-telefonie. Dit is mogelijk vanaf HiPath 3000/5000 V6.0 SMR-09, maar wordt geadviseerd toe te passen vanaf HiPath 3000 V9.0. Er kunnen maximaal vier actieve ITSP’s gelijktijdig worden ondersteund. Bij gebruik van internettelefonie mag de HG 1500-module niet als DSL-router fungeren. De verbindingen naar de ITSP moeten dan via een externe router tot stand worden gebracht.

Maximale aantal gelijktijdige verbindingen
Het maximale aantal gelijktijdige verbindingen met ITSP is afhankelijk van het gebruikte aantal HG 1500-modules, PDM-modules en het gebruikte systeem.

 • Bij gebruik van “IP/IP e2e payload via enterprise proxy”: 32
  (zie 'Aanvullende uitleg technische begrippen' voor de beschrijving van IP/IP e2e payload via enterprise proxy)
 • Bij gebruik van B-kanalen (DSP-kanalen) van de HG 1500:
  • HiPath 33x0 met HG 1500 (HXGS3, HXGR3): 8 (indien PDM1-module wordt geplaatst: 16)
  • HiPath 35x0 met HG 1500 (HXGS3, HXGR3): 8 (indien PDM1-module wordt geplaatst: 16)
  • HiPath 3800 met HG 1500 (STMI2): 32

 

Aanvullende uitleg technische begrippen

DSP - Een digitale signaalprocessor (vaak afgekort tot DSP), is een bijzondere microprocessor, ontworpen voor het bewerken van (digitale) signalen. Voordat een analoog signaal bewerkt kan worden zal het signaal eerst door middel van een ADC, analoog-digitaalomzetter, omgezet worden in een digitaal signaal. Dit digitale signaal wat bestaat uit allemaal enen en nullen wordt door een ingebakken programma bewerkt.

In principe wordt in een normale computerprocessor ook digitale getallen bewerkt. Het kenmerkende van een DSP is dat deze processor geoptimaliseerd is voor het bewerken van grote (continue) gegevensstromen zoals spraak. Evenals het daarna comprimeren van deze data stroom

Media Gateway of Signalling Gateway - Bij systemen met uitsluitend één HG 1500-module doet deze ene module dienst als zowel signaleringsgateway als media-gateway. Voorwaarde daarvoor is dat de flag "Gateway-resources vrijgeven" is ingeschakeld in HiPath 3000/5000 Manager E. Anders kunnen er geen resourcen worden toegekend.
Bij systemen met meerdere HG 1500-modulen worden de Payload-resources gecontroleerd door de centrale Resource Manager. Dit is een zichzelf configurerende service. De signaleringsresources worden centraal beschikbaar gesteld door de als gatekeeper geconfigureerde module. Deze signaleringsgateway heeft bovendien toegang tot andere resources (codecs, B- kanalen ...) en signaleringsgegevens (bijv. RTP, RTCP) van de media-gateways. Daardoor krijgen IP Workpoint-clients en andere gateways een centrale toegang tot de payload-resources van alle HG 1500-modules van een knooppunt.

IP e2e payload - IP End to End payload wil zeggen dat de IP clients onderling direct verbinding maken. De toestellen versturen de payload (spraakpakketten) direct naar elkaar zonder tussenkomst van een HG1500. Dit voorkomt dan ook het noodzakelijk zijn van Gateway licenties.

Voorbeelden:

 • Twee IP toestellen op 1 locatie: er zijn geen DSP resources in gebruik
 • Een IP toestel belt via ISDN: er is één DSP resource in gebruik, er wordt één Gateway licentie gebruikt
 • Twee IP toestellen op twee aparte centrales (in netwerk) bellen met elkaar: er zijn geen DSP resources in gebruik

IP/IP e2e payload via enterprise proxy door middel van Extended Fast Connect EFC

In HiPath 3000/5000 V7 R2 is het CorNet-IP-protocol uitgebreid met protocolvariant EFC (Extended Fast Connect). EFC maakt "IP/IP e2e payload via enterprise proxy" voor IP-Telefonie mogelijk, zonder dat datapakketten op interfaces door digitale signaalprocessors moeten worden verwerkt).
Alle IP-workpoints (HFA) van een systeem en alle IP-workpoints (HFA) binnen een netwerk moeten EFC ondersteunen om "IP/IP e2e payload via enterprise proxy" te kunnen gebruiken.

Voor IP-workpoints in het LAN waren, bij 8 beschikbare DSP kanalen, tot nu toe drie gelijktijdige gesprekken via IP-telefonie mogelijk (er zijn 8 DSP-kanalen beschikbaar. 1 DSP-kanaal is gereserveerd voor MOH (standaardinstelling). Er blijven dus 7 DSP-kanalen over voor externe gesprekken, waarbij een extern gesprek van het IP-workpoint naar de ITSP twee DSP-kanalen nodig heeft.

Als geen DSP-kanaal hoeft te worden gereserveerd voor MOH, kunnen door IP-workpoints in het LAN maximaal vier externe gesprekken tegelijkertijd naar de ITSP worden gevoerd.

Door "IP/IP e2e payload via enterprise proxy" vervalt deze beperking. In plaats daarvan hangt het maximale aantal gelijktijdige gesprekken af van de gebruikte codec en de beschikbare bandbreedte van de DSL-aansluiting.


Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen