Voor Mobility Entry is LCR een vereiste

Voor een goede werking van de Mobility Entry moet LCR geactiveerd zijn in de HiPath 3000.

Als Mobility Entry goed geconfigureerd is maar bij het aanbellen van het virtuele toestelnummer voor de GSM deze niet overgaat maar 'terugbellen' in het display laat zien, dan is waarschijnlijk LCR niet actief.

Dit kan als volgt gecontroleerd worden:

LCRActief.jpg 

 

In de meeste gevallen kan met een eenvoudig  kiesplan 0CZ met een bijbehorende kiesregel Hoofdprovider/E2A over de juiste richting volstaan worden.

Na het inrichten van LCR eerst controleren of er nog normaal uitgebeld kan worden alvorens de Mobility Entry testen te herhalen.

 

In de bijlage staat in hoofdstuk 6 hoe Mobility Entry compleet zou moeten worden ingericht. De vermelding dat LCR gebruikt moet worden ontbreekt hier echter in. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen