formatteren en opnieuw software laden op een HG1500 of STMI

Middels de V.24 aansluiting kan de HG1500 of STMI geformatteerd worden en door middel van FTP of TFTP kan de software opnieuw op de module geladen worden.

De kabel die nodig is voor de V.24 verbinding naar de HG1500 of STMI module is dezelfde als die gebruikt wordt voor de HiPath centrales.

http://www.televersal.com/shop/index.php?productId=L30251-U600-A191

Om verbinding te maken met de module is een terminal emulatie programma nodig zoals bijvoorbeeld putty.

http://www.putty.nl/latest/x86/putty.exe

Hiermee kan verbinding worden gemaakt met de module, voor de HG1500 is de verbindingssnelheid 19200 baud, voorde STMI is dit 38400 baud.

Als nu de module gestart wordt verschijn na korte tijd de melding "press any key to stop auto boot"

Als hier het automatische opstartproces is onderbroken kan vanaf de prompt het geheugen geformatteerd worden met het commando "y"

Als het formatteren voltooid is kunnen de opstartinstellingen aangepast worden, zodat de module software gaat laden van een FTP of TFTP server.

Hiervoor is een FTP of TFTP server nodig op de pc waarvan de software geladen moet worden. Hiervoor kan bijvoorbeeld de 3cserver gebruikt worden.

Met het commando "c" kunnen de opstartinstellingen aangepast worden.

boot device      :  het device waarvan de module zal starten tffs0 (interne geheugen) of emac0(netwerk interface)

unit number      :  niet relevant

processor number   :  niet relevant

file name       :  het bestand dat geladen moet worden

inet on ethernet (e) :  het ip adres van de module inclusief het subnet in hex. bijv. 192.168.1.1:ffffff00

host inet (h)     :  de FTP of TFTP server waarvan het bestand geladen moet worden

gateway inet (g)   :  de default gateway op het netwerk

user (u)       :  gebruikers naam voor FTP

password(pw)     :  wachtwoord voor FTP

flags (f)       :  0x0 voor FTP of 0x80 voor TFTP

other (o)       :  niet relevant

Vervolgens kan met het commando "w" de software download gestart worden. De module vraagt nu om een nieuwe suffix, hier kan "1" ingegeven worden.

Nadat de software van de FTP of TFTP server geladen is vraagt de module om de opstart parameters weer terug te zetten naar tffs, zodat bij de volgende herstart de software van het geheugen geladen word.

Om het proces te voltooien dient te module opnieuw gestart te worden met het commando "@"

Na de herstart zal het systeem gestart zijn met de zojuist geladen software versie.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen