Uitfasering Gigaset E49H aangekondigd

Nieuwe software
Gigaset gaat in het 2e kwartaal van 2013 de software in de pro producten aanpassen. Hierdoor komen er exclusieve functionaliteiten beschikbaar voor de specifieke pro handsets zoals de R410 of bijvoorbeeld de SL610. Vooruitlopend hierop wordt per 31-12-12 de E49H uitgefaseerd. Gigaset Pro handset R410H Pro tevens ook is aan te melden op de normale Dect Basisstations.

Business to Business
Door deze wijziging ontstaat er voor u onderscheidend vermogen en meer marge door het aanbieden van de pro handsets die specifiek beschikbaar zijn voor het Business to Business kanaal. De E49H wordt echter veel toegepast. Tot eind 2012 kunnen wij levering garanderen daarna zolang de voorraad strekt.

Waar moet u rekening mee houden?
De handsets zoals de E49H zullen in de toekomst niet te voorzien zijn van de specifieke pro software. Maakt u dus een aanbieding in combinatie met Pro producten zoals een T300, DX800 of N300/N510/N720 dan adviseren wij gebruik te maken van de pro handsets zoals de R410. Alleen op die manier verzekerd u en uw klant zich van de juiste compatibiliteit. Zodra er meer informatie beschikbaar wordt deze gecommuniceerd.

U vindt meer informatie over deze productgroep in onze webshop

Opmerkingen