Deurintercom op analoge poort DX800A

De analoge poort van de Gigaset DX800 kan vanaf software 41.0.96 ingesteld worden op 'Deurintercom'. Hierdoor is deze geschikt om een analoge deurintercom op aan te sluiten.

De instelling gebeurt door in het menu Systeem\Faxpoort\Mode\ deze op 'deurintercom' te zetten.
Na deze instelling verdwijnt de kiestoon, de overgangstoon en kan deze alleen INTERN bellen.
Om de deurintercom nu te laten functioneren moet deze bellen naar 1...7 (=INT 1..7) of naar het sterretje * = groepsoproep naar alle beschikbare toestellen.

Het programmeren kan NIET intern gebeuren omdat intern op de DX800A geen DTMF verstuurd kan worden. Dit is te omzeilen door (tijdelijk) een buitenlijn op de deurpost uit te laten komen, die de oproep dan moet beantwoorden. Door er nu extern heen te bellen kan de deurpost toch geprogrammeerd worden. Een andere optie is natuurlijk deze tijdelijk op een andere PBX (b.v. Unify Openscape Business) aan te sluiten op een analoge poort waar men wel DTMF naar kan versturen om de intercom te programmeren.
Eventuele DTMF tonen die naar de deurintercom/parlofoon gestuurd moeten worden om de deur te openen moeten in het beheer van de DX800A worden ingevuld ('deur opencode'). Hierdoor verschijnt er een optie 'Openen' in het display als er een gesprek met de deurpost is.
De deurintercom moet zelf het gesprek kunnen verbreken na tijd of reageren op een DTFM digit/string ('deur verbreekcode' instelbaar in menu DX800A) aangezien er geen bezettoon wordt gegeneerd door de DX800A na het beëindigen van het gesprek.

De deurintercom/parlofoon moet dus aan de volgende voorwaarden voldoen om correct te werken op een DX800A:

  • Moet kunnen kiezen zonder kiestoon.
  • Moet een * (sterretje) kunnen kiezen indien een groepsoproep gewenst is.
  • Moet kunnen verbreken na tijd of door middel van DTMF digit/string.
  • Er moet NIET naar een extern nummer gekozen moeten worden.

 

Optisch kan de naam van INT8 als volgt worden gewijzigd naar b.v. 'deurintercom' waardoor een inkomende oproep beter herkenbaar is:

  • <INT> toets drukken (links op de zilveren ring rond de bevestingingstoets)
  • Scrollen naar 'INT8'
  • <Opties> onder het display drukken
  • 'Naam Wijzigen' selecteren en bevestigen
  • Naam wijzigen naar de gewenste naam
  • Opslaan met <Opsl.> onder het display.
 
Voorbeeld instellingen DX800A voor default Fasttel Elite:
Deur opencode = 2
Deur verbindcode = (voor een snelle spraakverbinding)
Deur verbreekcode = 9
Fasttel Elite:
*1996*620 Kiestoondetectie UIT
*1996*541 Deurpost transparant
*1996*522 Geen spraakdetectie.
 
Voorbeeld instellingen DX800A voor Advitronics Interface Type3:
DX800A:
Deur opencode = # Hekje is vaste code van Type3 interface
Deur verbindcode = leeg
Deur verbreekcode = 9 (ook 9 programmeren in de Advitronics Interface)
Advitronics Type3:
70 * 1 # Kiesmogelijkheid van een '*' activeren
11 * * * # (kies zonder kiestoonherkenning(2e ster) een * (3e) = alle toestellen)
74 * 09 # Verbreekcode =09
24 * 4 # Tijdsduur deuropener contact is 4 seconden
26 * 2 # maximaal 2 minuten spreektijd
77 * 1 # Gesprek verbreken na openen deur (na einde deuropenercontact)
 
 
Wanneer de deurpost zelf geprogrammeerd moet worden middels DTMF-codes dan is dat niet direct mogelijk achter de DX800A. Het is namelijk niet mogelijk intern DTMF tonen te maken. Een 'workaround' zou kunnen zijn om tijdelijk een extern nummer toe te kennen aan de deurpost om vervolgens via een buitenlijn de programmering te doen.
 
Mocht er door de DX800A of een handset zelf naar de intercom gebeld moeten worden, bijvoorbeeld omdat je iemand aan ziet komen, gebruik dan de <INT> toets gevold door 8.
Wanneer de deurpost zo is geprogrammeerd dat deze een inkomende oproep aanneemt, zal deze aannemen en dan kan via de DX800A of handset ook nog de 'deur open' code verzonden worden middels de interactieve toets 'Openen' onder het display.
 
 
 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen