Gigaset PRO toestellen kunnen geen 0316, 0318 nummers bellen DE310, DE410, DE700, DE900

Als de Gigaset PRO T300/T500 centrale is ingesteld om met een '0' naar buiten te bellen, kan het voorkomen dat bepaalde regio's waarvan de kengetallen met 031 niet gebeld kunnen worden.

 De toestellen uit de DE700/900 en DE310/410 worden default door de T300/T500 geprovisioned met de landinstelling 'Nederland'. Hierdoor wordt automatisch internationale prefix naar '00' en landcode naar '31`gezet.

Het gevolg hiervan is dat als men bijvoorbeeld het nummer 0316123456 in Ede wil bellen en dus 00316123456 (nul voor buitenlijn) door de gebruiker wordt ingetoetst het toestel de 0031 vervangt door een '0'. Dit omdat het de 0031 herkend het eigen land 'Nederland'. Dit is een 'bug' die in een latere firmwareversie opgelost gaat worden. Tot die tijd zullen we het op een andere manier moeten oplossen:

Dit is kortstondig op te lossen door webbased naar het betreffende toestel te gaan en daar bij \Instellingen\Telefonie\Lokale instellingen als land 'Ander Land' te selecteren i.p.v. 'Nederland'. Na een reboot van het toestel wordt deze setting echter weer overschreven door de autoprovisioningfile die op de T300/T500 aanwezig is.

Voor de lange termijn is het aanpassen van de autoprovisioningfiles op de T300/T500 een betere optie. Dit kan op 2 manieren:


Methode 1 met een Module:

Download de autoprovisioning module van de Gigaset-wiki en importeer deze zoals aangegeven op de wiki:

T300_Autoprovisioning_Module.jpg

Het gaat om het vinkje 'Remove International code number'

T300_Autoprovisioning_Module_02.jpg

Na een upgrade van de PABX zal zoals aangegeven op het INFO tablad de handeling opnieuw moeten worden uitgevoerd.


Methode 2 Handmatig:

Deze vereist echter wel kennis van SSH en het rootpassword van de T300/T500.


Log via SSH in in de T300/T500.

De autoprovisioningfiles bevinden zich hier:

DE700/DE900

/var/lib/tomcat5/webapps/localhost/starface/WEB-INF/filetemplates/gigasetConfig/hawkingFeynman/template.xml

DE310/DE410

/var/lib/tomcat5/webapps/localhost/starface/WEB-INF/filetemplates/gigasetConfig/newtonKelvin/template.xml

Hernoem deze files naar b.v. template.xm.org zodat er altijd een reserve kopie is!

Kopieer deze files via SSH client naar de lokale computer

Zoek in het xml bestand naar de regel:

 <I_AREA_COUNTRY class="integer" value="#AREA_COUNTRY#"/>

Vervang deze door de volgende regels:

<I_AREA_COUNTRY class="integer" value="82"/>
<S_AREA_INTERL_PREX class="string" value=""/>
<S_AREA_INTERL_AREA class="string" value=""/>
<S_AREA_LOCAL_PREX class="string" value=""/>

Sla deze file op als template.xml en kopieer deze weer terug naar de T300/T500 de directories bevatten nu twee files de template.xml.org (origineel) en de template.xml (aangepaste versie).

Herstart de toestellen (of doe dit centraal via de T300/T500 via \Telefoon\Instellingen\Nu Updaten)

LET OP voor de DE700/900 en DE310/410 worden verschillende files gebruikt. De bovenstaande handeling dient dus voor beide template files uitgevoerd te worden.

 

Screenshot DE900 standaard:

DE900_Nederland_01.jpg

 

Screenshot DE900 na aanpassing (en van het reboot toestel):

DE900_AnderLand_01.jpg

 

Hiermee is een langdurige oplossing voor het probleem gevonden. Deze aanpassing zal een upgrade van de T300 NIET overleven en zal dan nogmaals moeten worden uitgevoerd.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen