Gigaset PRO T300 / T500 België kan niet meer uitgaand bellen na upgrade naar 5.3.0.7

Na een upgrade van een T300 / T500 naar 5.3.0.7 blijkt dat men in België niet meer naar buiten kan bellen. In versie 5.3.0.7 is de landinstelling 'België' toegevoegd maar hier blijkt een fout in te zitten (er wordt een extra 0 verstuurd). Dit geldt in ieder geval als men via een ISDN-lijn naar buiten belt, maar zou ook voor bellen via SIP kunnen gelden.

Dit zal in een volgende release worden opgelost. Als workaround kan de volgende oplossing worden gebruikt:

 

Log in op de linux omgeving via SSH en geef de volgende commando's (gebruik kopiëren / plakken om typ fouten te voorkomen en geef na iedere regel een <ENTER> ):


psql asterisk

UPDATE countrydefaultisdn SET opendialingplan = 'true' where id = 29;

\q

 

T300_SSH_login.jpg

 

Herstart daarna de diensten via de normale webinterface van de T300/T500:

T300_Herstart_Diensten.jpg

 

Na de herstart het uitbellen controleren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen