ClearVox nieuwe optie CRM API

 

CRM API

In deze module is het mogelijk een CRM- of ERP-applicatie, al dan niet met behulp van een middleware aan uw telefoniesysteem te koppelen.

De koppeling bestaat uit 2 delen:

1) Een koppeling die een actie lanceert bij inkomende en bij uitgaande oproepen (uitgaande koppeling).

Indien u dit deel activeert, kunt u bij URL voor inkomende oproepen en/of bij URL voor uitgaande oproepen een URL invoeren. Laat u beide of een van beide velden velden leeg, zal de betreffende actie niet worden uitgevoerd.
Bij gebruikersnaam en wachtwoord voert u de authentificatiegegevens in voor authentificatie op uw script of webserver. Kies tevens de gewenste authentificatiemethode.

Voorbeeld van de gegevens die middels Querystring Parameters bij een uitgaande oproep worden verstuurd:

key value Toelichting
pbxid: HDFtMkxWcfVM1yCQ Unieke waarde.
portal: false In geval van een onsite systeem altijd "false"
extension: 152 Het extensienummer van de gebruiker welke de oproep start
number: 08000403 Het gebelde telefoonnummer.

Voorbeeld van de gegevens die bij een inkomende oproep worden verstuurd:

key value Toelichting
pbxid: HDFtMkxWcfVM1yCQ Unieke waarde.
portal: false  In geval van een onsite systeem altijd "false"
extension: 152 Het extensienummer van de gebruiker welke de oproep ontvangt.
cli: 0101234567 Het telefoonnummer van de beller.
cliname: Janssen BV De naam van de beller (indien bekend).
ddi: 0880222666 Het nummer waarop het gesprek binnen kwam.
ddiname: ClearVox BV De naam die bij bovenstaand nummer hoort.

2) Een Click To Dial koppeling:

Op het telefoniesysteem is een script beschikbaar waarmee vanuit uw systeem door middel van een klik een nummer gebeld kan worden. Hiervoor kunt u binnen uw CRM systeem het volgende integreren:

Systeeminstellingen:

- ClearVox URL = <URL>
- Authentication password = <PASSWORD> (keuze uit sha1 encoded (standaard), ClearText of base64_enc)

Gebruikerinstellingen:

- Extension = <Extensienummer van de gebruiker, bijvoorbeeld 201>
- Auto-answer = TRUE/FALSE (indien TRUE zal de telefoon automatisch het nummer bellen, indien FALSE rinkelt de telefoon en moet je deze eerst beantwoorden voordat de verbinding wordt opgebouwd)

Variabel:

- NUMBER = Het telefoonnummer dat men vanuit het CRM systeem wil bellen

Voorbeeld URL:
https://<CLEARVOX_URL>:<PORT>/dial.php?extension=<EXTENSION>&number=<PHONENUMBER>&autoanswer=<TRUE/FALSE>&password=<PASSWORD>

Voor authentificatie test:
https://<CLEARVOX_URL>:<PORT>/dial.php?password=<PASSWORD>

Hierop komt het antwoord:
{'response':true}
{'response':false}

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen