ClearVox IVR #002 (Meeluister Menu)

Dit is een voorbeeld van het Meeluister Menu, nummer 301 is het toestel nummer waarvandaan je mag meeluisteren.

Je kunt meerdere "Gotoif" regels toevoegen om dit vanaf meerdere toestel nummers te kunnen.

De keuze _3XX kan variëren naar gelang het nummerplan is verdeeld, maak hiervoor een extra keuze aan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen