ClearVox 6800i serie verkorte handleidingen en toestel onafhankelijke functies

Hieronder kunt u de ClearVox 6800i serie verkorte handleidingen downloaden;

 

Indien u gebruik maakt van een toestel dat niet beschikt over specifieke functionaliteit, kan er gebruik gemaakt worden van toetsencombinaties.

 • Call Pickup | U kunt een inkomende oproep op een ander toestel, bijvoorbeeld het toestel van uw collega, aannemen door het toetsen van *8, gevolgd door de beltoets. Voorwaarde is dat het toestel van deze collega zich in uw pickup groep bevind. Pickup- en belgroepen (afdelingen) worden over het algemeen door uw systeembeheerder ingesteld in het ClearVox Control Panel.

 

 • Direct Call Pickup | U kunt een inkomende oproep op een ander toestel, waarvan u het extensienummer weet, aannemen door het toetsen van **, gevolgd door het nummer van het toestel en de beltoets. Bijvoorbeeld **201 [bel].

 

 • Doorverbinden zonder ruggespraak | Terwijl u het gesprek voert, toets #1, kort daarna gevolgd door het nummer waarnaar u wilt doorverbinden. Het gesprek is nu meteen en wel zonder ruggespraak doorverbonden. Uw verbinding wordt verbroken. Indien de extensie waarnaar u heeft doorverbonden de oproep niet binnen 20 seconden beantwoord, zal het gesprek automatisch naar uw extensie terug worden geleid (retour oproep). Indien de persoon waarnaar u doorverbind in gesprek is, volgt ofwel de voicemail, ofwel een ingesprektoon, geheel afhankelijk van de persoonlijke instelling in het ClearVox Control Panel.

 

 • Doorverbinden met ruggespraak | Terwijl u het gesprek voert, toets #2, kort daarna gevolgd door het nummer waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden. Indien deze persoon het gesprek beantwoord kunt u na ruggespraak de verbinding eenvoudigweg verbreken. De gesprekspartner is nu doorverbonden.

 

 • Gesprekken parkeren | U kunt een inkomend gesprek parkeren, om het gesprek vervolgens elders (op een ander toestel) voort te zetten. Toets tijdens het gesprek #1 kort daarna gevolgd door parkeerplaats extensie 950. Na een korte pauze hoort u het extensienummer van de parkeerplaats. Plaats nu vanuit een willekeurig toestel een oproep naar dit extensienummer (bijvoorbeeld 951 ) om het gesprek voort te zetten. Uw gesprekspartner wordt in de tussentijd in de wacht (muziek) geplaatst.

 

 • Anoniem uitbellen (mits uw SIP Provider dit conform de standaard ondersteund): Bel #31#0101234567, of om specifiek via een bepaalde trunk uit te bellen bijvoorbeeld 921#31#0101234567

 

 

Extra codes:

 • *51 = Toestel op beschikbaar zetten
 • *52 = Toestel op Niet storen zetten
 • *54 = Toestel op Afwezig zetten
 • *21*<telefoon-nummer>## = Toestel omleiden naar intern/extern 
 • #21## = Opheffen omleiding
 • #1 = Gesprek onaangekondigd doorverbinden (ook vanaf GSM bij omleiding)
 •  #2 = Gesprek aangekondigd doorverbinden (ook vanaf GSM bij omleiding)
 • 999 = Voicemail bellen
 •  *8 = Oproep overname indien het toestel in een overname groep zit
 • **<tst-nr> = Directe overnamen van het toestel
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen