ClearVox Gigaset LDAP settings (N510, N720, MAXWELL10)

Voor de N510 (firmware 42.210 of hoger):

Directory name:                          ClearVox
Name filter:                                 (|(givenName=%)(sn=%))
Number filter:                              %
Name Atribute:                           givenName
Server address:                          IP adres van de ClearVox
Server port:                                389
LDAP search base (BaseDN):   ou=ccp,dc=clearvox
Mobile device spec auth:           no
User name:                                cn=Manager,dc=clearvox
Password:                                  clearvox

 

LDAPN510.jpg

Oude settings:

Name of directory:                     ClearVox
LDAP name filter:                      (|(givenName=%)(sn=%))
Name Atribute:                          givenName
LDAP number filter:                   (|(telephoneNumber=%))
Number Atribute:                       telephoneNumber
Server address:                         IP adres van de ClearVox
Server port:                                389
LDAP search base (BaseDN):   ou=ccp,dc=clearvox
User name:                                cn=Manager,dc=clearvox
Password:                                  clearvox 

 

 

Voor de N720 (firmware **.101.**.***.** of hoger):

Directory name:                          ClearVox
Name filter:                                 (|(cn=%)(sn=%))
Number filter:                              (|(telephoneNumber=%)(mobile=%))
Name Atribute:                           givenName
Server address:                          IP adres van de ClearVox
Server port:                                389
LDAP search base (BaseDN):   ou=ccp,dc=clearvox
Mobile device spec auth:           no
User name:                            <leeg laten> 
Password:                               <leeg laten>

 

 

Voor de Maxwell Pro;


Name of directory:                     ClearVox
LDAP name filter:                      (|(givenName=%)(sn=%))
LDAP number filter:                   (|(telephoneNumber=%))
Server address:                         IP adres van de ClearVox
Server port:                                389
LDAP search base (BaseDN):   ou=ccp,dc=clearvox
User name:                                cn=Manager,dc=clearvox
Password:                                  clearvox 
 

 

 

 

Vervolgens op de Maxwell 10 druk je op de oranje icontje met het boekje.

Maxwell10LDAP_-_Small.jpg

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen