bedradingschema meerdere PBXen

schema met bijbehorende codes om 1 intercom op meerdere PBXen aan te sluiten.

Opmerkingen