Interface Type 7

Op de Interface Type 7 kunnen maximaal 4 deurtelefoons worden aangesloten met 1 drukknop, 2 deurtelefoons met 2 drukknoppen of 1 deurtelefoon met 4 drukknoppen. De Interface heeft een telefoonnummergeheugen voor 20 telefoonnummers. Per deur-telefoon kan er een vrij-inspreekbare welkomsttekst voor de dag en nachtstand en een identificatietekst ingesproken worden. Ook is het mogelijk om zowel in de dag als nachtstand een viertal telefoonnummers (nummerreeks) te kiezen nadat er op de knop gedrukt wordt van de deurtelefoon. Als laatste is er per deurtelefoon een potentiaal vrij contact aanwezig welke geschakeld kan worden door op de “#”-toets van het gekozen telefoontoestel te drukken.

Deze Interface heeft meer functionaliteiten dan de Interface Type 6 en kan met een PC applicatie middels een USB en/of LAN (optioneel) verbinding geprogrammeerd worden.

De Interface Type 7 is een apparaat dat zelf een aantal ingestelde telefoonnummers belt als er iemand op de knop drukt van één van de 4 aangesloten deurtelefoons. Deze nummers zijn vrij programmeerbaar.

Voor iedere deurtelefoon kan er een nummerreeks geprogrammeerd worden. Als het eerste nummer in gesprek is, zal de Interface automatisch het volgende ingestelde telefoonnummer bellen. Er is per deurtelefoon een ingebouwd TDK-Relais aanwezig. Hiermee kan tijdens de verbinding de deur worden geopend door middel van het indrukken van de “#”-toets op uw telefoontoestel. De verbinding wordt verbroken door de hoorn van het toestel neer te leggen, zodat de Interface kan afschakelen middels diverse detectie-methodes. Men kan ook zelf naar de Interface toe bellen om een verbinding te krijgen met de deurtelefoon of om de telefoonnummers op afstand te kunnen programmeren.

De Interface is uitgevoerd met een dag/nacht stand. Hiervoor wordt een ingang op de Interface gecreëerd die doormiddel van een potentiaal-vrij contact die kan worden geactiveerd. Indien er op meerdere deurtelefoons wordt gedrukt terwijl er al een verbinding bestaat, dan zullen deze deurtelefoons in een wachtrij gezet worden. De Interface handelt de wachtende deurtelefoons af op basis van First-In First-Out. Als extra faciliteit kan de Interface een maantoon geven aan de ontvanger als een volgende deurtelefoon naar hetzelfde toestel moet bellen. De ontvanger kan dan de oproep wisselen en zo de tweede oproep met spoed afhandelen. De Interface hoeft hierdoor niet opnieuw te gaan kiezen.

Nieuw in deze Interface is het gebruik van CLIP. Hiermee kan bijvoorbeeld op nummer herkenning een contact geschakeld worden als er naar de Interface toe gebeld wordt. Indien het nummer voorkomt in de programmering van de Interface zal dan direct het contact schakelen als er een oproep vanaf dat telefoonnummer wordt gedaan. De oproep wordt dus niet eerst beantwoord waarna het contact gestuurd kan worden maar zal zonder de oproep te beantwoorden het contact schakelen. Ideaal als er vaak naar een Interface wordt toe gebeld om de poort te openen. De klant hoeft dus geen extra handelingen uit te voeren.

De Interface 7 heeft 14 teksten die vrij inspreekbaar zijn en die afzonderlijk aan of uit te zetten zijn:

 • 4 Dagstand welkomstteksten, Voor iedere deurtelefoon één.
 • 4 Nachtstand welkomstteksten. Voor iedere deurtelefoon één.
 • 4 Identificatieteksten. Voor ieder deurtelefoon één. Deze tekst wordt afgegeven aan de ontvanger zodat deze weet van welke deurtelefoon de oproep afkomstig is.
 • 1 Algemene bezettekst, die aan de bezoeker wordt gegeven wanneer het gebelde nummer niet beantwoord wordt, voordat het volgende te bellen nummer gebeld wordt.
 • 1 Algemene meldtekst, die aan de bezoeker wordt gegeven wanneer alle gebelde nummers niet beantwoord wordent. Hierin kan medegedeeld worden wat dan te doen.

Deze teksten zijn vrij inspreekbaar en iedere tekst is afzonderlijk aan of uit te zetten. De totale lengte van alle teksten bij elkaar kan 240 seconden bedragen. Per type tekst kan vooraf ingesteld worden hoe lang deze mag duren. Dit om een optimale verdeling te krijgen voor het geval er extreem lange teksten ingesproken moeten worden.


Faciliteiten:

 • Aan te sluiten deurtelefoons: 4 deurtelefoons met 1 drukknop, of 2 deurtelefoons met 2 drukknoppen, of 1 deurtelefoon met 4 drukknoppen.
 • Vrij programmeerbaar telefoongeheugen voor 20 telefoonnummers van maximaal 16 tekens.
 • Eenvoudige programmering met een PC middels de aanwezige USB-poort.
 • Eenvoudige programmering met een PC middels de aanwezige Ethernet/LAN-poort (optioneel).
 • Eenvoudige programmering met een TDK-telefoontoestel.
  Wachtrij indien meerdere deurtelefoons gelijktijdig geactiveerd worden.
 • Wisselgesprek functie indien meerdere deurtelefoons bellen naar hetzelfde nummer en gelijktijdige geactiveerd worden.
 • CLIP functionaliteit t.b.v. schakelen relaiscontacten (openen poort of deur).
 • Op afstand te programmeren door in te bellen op de Interface.
 • Programmeerbare pincode voor toegang na in-bellen en voor het programmeren.
 • Met vier deuropener contacten voor 6A met instelbare tijdsduur 0-9 seconden.
 • 14 vrij inspreekbare teksten (totaal 240 seconden).
 • Tijdsduur voor het ingedrukt houden van de belknop, voordat de Interface actief wordt (0-9 seconden).
 • Instelbare maximale verbindingstijd.
 • Volledige detectie voor bezettoon, spraak enzovoorts ten behoeve van automatisch kiezen.
 • Op afstand aan en uit te zetten.
 • Geschikt voor het kiezen naar: Tone-Only, Semadigit, Buzzers en autotelefoon.
 • Schakelen tussen dag/nacht stand.
 • Music on Hold (optioneel).
 • Remote Firmware upgrade!
 • Dag/nachtstand mogelijkheid.


Interface Type 7 in combinatie met een PortaDial Type 1A en 1B
In plaats van 4 deurtelefoons met 1 drukknop is het ook mogelijk om 2 deurtelefoons met 2 drukknoppen of 1 deurtelefoon met 4 drukknoppen aan te sluiten.

De werking zal dan als volgt zijn:
Voor iedere drukknop kan er een telefoonnummer en identificatietekst geprogrammeerd worden. Wordt er op één van de drukknoppen gedrukt, dan zal de bezoeker de algemene welkomsttekst te horen krijgen. Deze tekst kan bijvoorbeeld luiden: “Een ogenblik geduld a.u.b. u wordt doorverbonden.”
Tijdens deze tekst kiest de Interface al de voorgeprogrammeerde nummers. Dit kan een interntoestelnummer zijn, een externnummer of zelfs een autotelefoonnummer. Is het eerste nummer in gesprek, dan zal de Interface automatisch het volgende nummer bellen. Wordt er opgenomen bij het gebelde nummer, dan zal deze persoon de desbetreffende identificatietekst te horen krijgen waarna een spreek-, luisterverbinding tot stand komt met de deurtelefoon. Men kan nu de deur automatisch openen door op de #-toets te drukken van het telefoontoestel om de bezoeker binnen te laten. Wil men meerdere contacten kunnen sturen tijdens deze verbinding dan is de Interface zo te programmeren dat alle 4 de contacten bedient kunnen worden. Men kan deze contacten dan bedienen door respectievelijk een 1, 2, 3 of 4 te drukken op het telefoontoestel.

De verbinding met de deurtelefoon kan verbroken worden door de hoorn neer te leggen, zodat de Interface afschakelt op bezettonen of een kiestoon of men kan de verbinding direct verbreken door een *-toets te drukken voordat de hoorn neergelegd wordt.

 Afmetingen (B x H x D)
213x82,5x185     

Opmerkingen