Interface Type 8 + koppelbox

De Interface Type 8 is een uitgebreide Interface Type 6 waarop bijvoorbeeld een deurtelefoon aangesloten kan worden met een KEYPAD. Hiermee kan het gewenste interne toestelnummer direct vanaf de deurtelefoon gekozen worden. De Interface type 8 is geschikt voor aansluiting op een toestelpoort van een PABX.

De Interface Type 8 is ontwikkeld op basis van de Type 6. De deurtelefoon is uitgevoerd met een toetsen-paneel. De werking is op vele manieren mogelijk en kan op verzoek van de klant speciaal aangepast worden. Ter verduidelijking wordt hier maar één versie beschreven. Als er iemand op de knop van de deurtelefoon drukt wordt er een tekst gegeven via de deurtelefoon. In deze tekst wordt verzocht om een nummer in te toetsen volgens bijgevoegd nummerplan.

Na het nummer ingetoetst te hebben zal de Interface dat nummer gaan bellen. Meestal wordt de Interface type 8 aangesloten op een toestelpoort van een centrale, zodat het nummer dat wordt ingedrukt altijd een, in de centrale aanwezig, toestelnummer is. Gaat het gebelde toestel over en neemt men die op, dan kan er een tekst worden gegeven ter identificatie dat er via de deurtelefoon wordt gebeld. Hierna is er een spreek-, luisterverbinding tot stand gekomen met de deurtelefoon. Nu is het ook mogelijk om diegene binnen te laten door de deur te openen via de "#"-toets op uw telefoontoestel. De verbinding wordt verbroken als u de hoorn op de haak legt.

Het is ook mogelijk om een alleen maar een verbinding op te bouwen met de receptioniste door op de belknop te drukken van de deurtelefoon. Het keypad zal er dan alleen maar voor dienen om de deur met een code te kunnen openen. Het kiezen vanaf het keypad zal dan uitgeschakeld zijn.

Werking Interface Type 8 in combinatie met een PortaDial Type 1C, 1D of 1E:
Met de Interface Type 8 is het mogelijk om vanaf de deur direct een toestelnummer te bellen. Dit geschied met behulp van het toetsenbord dat zich op de deurtelefoon bevindt. Hierbij kan een toestelnummer maximaal uit 6 cijfers bestaan. Dit is de standaard Interface Type 8 werking.

Het is ook mogelijk om, in plaats van een KEYPAD deurtelefoon, een deurtelefoon met meerdere drukknoppen op de Interface type 8 aan te sluiten. Hierbij zal de werking van het geheel iets veranderen. Men kan nu onder iedere knop een telefoonnummer van maximaal 16 cijfers programmeren. Zo kan men naar keuze van de klant een deurtelefoon toepassen met 6, 8 of 10 drukknoppen.

Drukt een bezoeker op een van de knoppen op de deurtelefoon dan zal deze een algemene meldtekst te horen krijgen, dat er een verbinding wordt opgebouwd en dat men even geduld moet hebben. De Interface zal nu een voorgeprogrammeerd telefoonnummer bellen. Als die oproep wordt beantwoord, krijgt men daar een korte tekst te horen dat het een gesprek is van de deurtelefoon, hierna heeft men automatisch een spreek-, luisterverbinding met de bezoeker. Is het gebelde nummer in-gesprek, dan zal de bezoeker d.m.v. een algemene eindtekst te horen krijgen dat het gebelde nummer in-gesprek is en dat men het nogmaals moet proberen.
Er is ook de mogelijkheid aanwezig om naar de Interface terug te bellen om een verbinding op te bouwen met de deurtelefoon of om de programmering te veranderen.

Aanvulling i.v.m. koppelbox:
Wanneer de Portadial Interface 8 is voorzien van een koppelbox heeft elke drukknop zijn eigen lijn-uitgang (maximaal 10). Hierop kan een analoge toestelpoort of buitenlijn worden aangesloten waarover de betreffende drukknop zijn eigen voorgeprogrammeerde telefoonnummer gaat kiezen.

De deurpost is bijvoorbeeld voorzien van 6 drukknoppen, de bovenste is hierbij nummer 1 en de onderste nummer 6. De koppelbox in de Interface heeft 6 RJ11 uitgangen onder de aluminium front waarbij de meest linkse nummer 1 is en de meeste rechtse nummer 6.

Om bij deze koppelbox te kunnen komen dient eerst de plastic rand van de Interface verwijdert te worden, deze zit vastgeklikt. De aluminium front ligt los in de Interface. Wanneer deze beide verwijdert zijn heeft men toegang tot de koppelbox.

Afmetingen (B x H x D)
213x82,5x185     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen