AD8 Pro werking

Iedere alarm ingang heeft een bijbehorende kiesreeks en een meldtekst. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig maakcontact of verbreekcontact) dan wordt de desbetreffende kiesreeks gekozen.
De kiescyclus begint met het kiezen van het eerste nummer in de reeks, als deze wordt beantwoord dan wordt het gebelde nummer afgehandeld volgens het geprogrammeerde protocol. Voor het gemak gaan we uit van het tekst-protocol.

Na het beantwoorden van de oproep zal de gebelde persoon de meldtekst te horen welke bij het geactiveerde alarmcontact hoort. Wordt de oproep niet beantwoord (in bezet, of niet opgenomen) dan wordt het volgende nummer in de reeks gekozen. Een beantwoorde oproep dient afgemeld te worden. Indien er niet binnen een bepaalde tijd (deze is instelbaar), afgemeld is, dan begint de kiescyclus overnieuw. Daarbij is het mogelijk dat er een aantal relais (3 in totaal) schakelen nadat er een oproep afgemeld is. Worden er meerdere ingangen geactiveerd, dan zal de kiezer deze één voor één afhandelen. Dit gebeurt natuurlijk op volgorde van binnenkomst. Daarbij is er een dag/nacht optie mogelijk per contact en dat er per contact alle ingestelde nummers achtereenvolgens afgehandeld worden.

Tijdens een beantwoorde oproep is het ook mogelijk om de drie contacten te kunnen bedienen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een reset geven aan een apparaat.
U kunt deze contacten bedienen door een DTMF-code te sturen. Natuurlijk moet uw toestel deze tonen wel doorsturen anders werkt deze functie niet.

Na het afmelden dient u * pincode # te toetsen. U komt nu terecht in de afstandsbediening.  

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen