SMS versturen via URL Post

Met SMS Comfort is het mogelijk om SMS berichten lokaal via een http-link te laten versturen. Deze funktie is met name interessant voor bedrijven die nu reeds vanuit een bestaande applicatie naar externe SMS providers linken. Dankzij deze 'URL-Post feature' kunnen SMS-berichten via SMS Comfort worden verstuurd.

Volledige beschrijving in de bijlage

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen