Florin en Calacsy

Binnen het onderwerp Telecom Expense Management kent Pridis twee productlijnen:

  • Florin 7 met de modules Kosten Management, Telefonische Bereikbaarheid en Mobile Device Mangement;
  • Calacsy 7 als afgeleide van Florin 7 speciaal bedoeld voor de Avaya omgeving.

Florin

Met de gezamenlijke inzet van de modules Kosten Management, Mobile Device Management en Bereikbaarheid Management voorziet Florin 7 in een Telecom Expense Management tool waarmee de complete logistieke procesketen rond telecom kan worden gemanaged. Deze procesketen loopt van oriëntatie, aanschaf, inzet tot en met het buiten dienst stellen. Wel moet op onderdelen rekening worden gehouden met een zekere aanlooptijd. Niet alle managementinformatie is direct beschikbaar, maar moet worden opgebouwd. Dat neemt niet weg dat met Florin 7 binnen afzienbare tijd kan  beschikken over een betrouwbare telecom kennisbank.

Kenmerkend voor Florin 7 is het Dashboard waardoor in één oogopslag de actuele situatie rond uw telecom omgeving kan worden vastgesteld. Verder is in Florin 7 ook aan het duurzaamheidaspect gedacht door bv. een minimaal verbruik van papier bij printopdrachten. Typisch Florin 7 zijn de business intelligente rapportages die strategisch management mogelijk maken.

Florin 7 kan worden ingezet als een traditionele enterprise-oplossing, waarbij de verschillende modules op de klantlocatie worden geïnstalleerd. Florin 7  kan ook worden gebruikt als een dienst (ASP/SaaS) waarbij Pridis het technisch beheer uit handen neemt en de organisatie via een browser toegang tot Florin krijgt. De Florin 7 enterprise-oplossing kan op haar beurt als ASP/SaaS worden aangeboden bv. in een bedrijfsverzamelgebouw.

 

Florin is ontwikkeld om te worden gebruikt op alle lagen van de organisatie: voor management, sectie- en afdelingsverantwoordelijken, maar ook individuele personen. Door op toestelniveau te meten, kunnen zelfs individuele personen bewust gemaakt worden van hun kosten en bereikbaarheid. Deze bewustwording is een belangrijke stap in het realiseren van verbetering.

Met de door Florin 7 aangeboden managementinformatie en rapportages, onderbouwd met de juiste cijfers, kan gestuurd worden op belangrijke telefonieprocessen zoals kostenbeheersing, handhaving van telefoonbeleid en de verbetering van de telefonische bereikbaarheid.

 

Florin 7 is het gereedschap om op basis van nauwkeurige metingen complexe processen inzichtelijk te maken. Businesscases en verandervoorstellen voor procesoptimalisatie kunnen onderbouwd worden met harde cijfers en aansprekende grafische overzichten op het gewenste detailniveau.

De web-layout van Florin 7 kan naar wens worden aangepast aan de eigen corporate identity. Eigen bedrijfslogo’s, lettertypen en kleuren kunnen worden geïntegreerd in de applicatie. Gebruikers ervaren een stuk herkenning, als ware Florin onderdeel van hun eigen internet/intranet omgeving

Calacsy

Calacsy 7 is een Florin 7 toepassing specifiek bedoeld voor de Avaya Communication Manager en is een onmisbaar instrument voor telecom management in de deze Avaya omgeving.  Net als Florin 7 is Calacsy 7 een professionele oplossing om telecommunicatiekosten te managen. Daarnaast levert Calacsy management informatie over gesprekstromen in de organisatie. Daarmee wordt een nauwkeurig beeld verkregen van de bereikbaarheid van de organisatie vanuit verschillende invalshoeken: de klant, de receptie en de individuele medewerker.

Met Calacsy 7 kunnen metingen worden verricht op groepsnummers (VDN's) in de Avaya Communication Manager. Calacsy 7 onderscheid zich door de verschillende bereikbaarheids rapporten die o.a een helder inzicht geven in het telefonie verkeer over hoofdnummers en groepsnummers. Dat geldt ook voor terugval verkeer.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen