Florin - Calacsy 6-5 Modules

Florin Total Telecom Management is een krachtige webgebaseerde Total Telecom Management systeem voor het administreren van Telecom assets en rapporteren van telecommunicatiekosten en gespreksstromen. Met Florin hebben eindgebruikers inzicht op hun eigen belgedrag en telecommunicatiekosten en doordat zij zelf informatie kunnen verschaffen over de gesprekken die zij voeren, kunnen eindgebruikers hierover ook verantwoordelijk worden gemaakt. Telecom kosten kunnen met Florin worden doorbelast naar bedrijfsonderdelen en personen. Florin kan managers voorzien van belangrijke management informatie op het gebied van de bereikbaarheid en de gesprekstromen binnen hun organisatie. Systeembeheerders kunnen met Florin alle Telecom assets beheren en hierover rapporteren. Florin kan een nauwkeurig beeld van een organisatie geven vanuit verschillende invalshoeken: de klant, de organisatie, de receptie en de medewerker en is daardoor een onmisbaar instrument om het telecommunicatie beleid te ondersteunen en de telecommunicatiekosten beheersbaar te maken en verder te optimaliseren. Dit document beschrijft de verschillende Florin modules die aangeboden worden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen