Log file aanmaken

Wanneer er problemen optreden die geanalyseerd moeten worden door de service desk kan er een log file worden aangemaakt. Hierin kunnen problemen worden onderzocht waardoor er bepaald kan worden of het probleem gerelateerd is aan de software, de PC, het netwerk of de Avaya CM.

 

  • Sluit Connecsy af en ga naar de volgende locatie: C:\Program Files (x86)\Pridis\Connecsy
  • Hier vind u het bestand: Connecsy.INI
  • Open het bestand en ga naar regel 36.
  • Hier staat:

path=

 

  • Wijzig dit in:

path=log.txt

loglevel=16

 

  • Sla het bestand op en start Connecsy.

 

LET OP: Per seconde wordt er een hoop logging weggeschreven. Hierdoor is het zoeken naar een probleem lastig wanneer er geen tijdstip bekend is waarop het probleem zich heeft voorgedaan. Wanneer de logging geactiveerd is adviseren wij de Windows systeemtijd te laten noteren door de eindgebruiker wanneer een probleem zich voordoet. Vervolgens kunnen problemen worden opgezocht aan de hand van het tijdstip.

Zet de log file na het analyseren weer uit om onnodig wegschrijven van de logging te voorkomen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen