Gate View (intercom) camera beelden op OpenStage 60/80 HFA IP55G toestel(len)

LET OP: Deze oplossing is ondertussen door Unify End of Life verklaard. Zie voor uitleg deze <LINK>. Deze oplossing werkt alleen met Software LAGER of gelijk aan V3R0.40.4 in de toestellen. Vanwege beveilingings-issues is het in latere softwareversies NIET meer mogelijk de gateview applicatie het videosoftware stukje te laten uploaden naar het toestel. De gebruikte toestellen moeten dus verplicht een wat oudere softwareversie gebruiken. Houd dus ook rekening dat het autmatisch 'deployen' van software via de DLI/DLS uitgezet dient te worden. Zie hiervoor ook de releasenotes van de OpenscapeBusiness software.

 

Met behulp van de Gate View applicatie binnen de UCSuite van de Openscape Business kunnen camera beelden worden weergegeven op 1 of meerdere toestellen. OpenScape UC suite met OCAB maximaal 2 camera's en 10 toestellen. OpenScape Business S of met Booster Server maximaal 10 camera's en 20 toestellen. Voor de camera(s) is/zijn licenties vereist L30250-U622-B671

De ondersteunde toestellen zijn:

  • Openstage 60 HFA (met OSO of OpenScape Business)
  • Openstage 80 HFA (met OSO of OpenScape Business)
  • Desk Phone IP 55G HFA (alleen met OpenScape Business)

Dit kan nuttig zijn wanneer bijvoorbeeld de deurintercom over een camera beschikt. De beelden kunnen worden weergegeven door een druk op de knop van het toestel dan wel automatisch wanneer de deurintercom wordt bediend.

Dit laatste vereist een UC-user licentie voor zowel de intercom-gebruiker als voor alle HFA toestellen die deze functie willen gebruiken.

Het automatisch tonen van de video beelden werkt pas vanaf software versie V2R1.1.0_185 en werkt maar voor maximaal 1 deurintercom.

Wanneer er met de licenties van de betreffende gebruikers wordt geschoven zal de Gateview applicatie gedeactiveerd en weer geactiveerd moeten worden!

 

Er is minimaal één camera licentie nodig: L30250-U622-B671

Maximaal 2 camera's op een systeem met OCAB en 10 op een systeem met Booster Server of OSBiz S.

 

Gate View spreekt de toestellen aan op basis van het IP-adres. Het is daarom aan te bevelen de toestellen waar de beelden op moeten verschijnen te voorzien van een vast ipadres. Wanneer de OSBiz gebruikt wordt als DHCP server is dit eenvoudig te realiseren door voor deze toestellen statische IPadressen in de DHCP server te reserveren:

 

 

Wanneer de beelden automatisch moeten worden weergegeven hebben de HFA gebruikers en de Intercom gebruiker een UC licentie nodig!

 

Via Expertmode moet Gate View geactiveerd worden. Deactiveren en weer activeren is na ieder mutatie in de licenties van de betreffende toestellen ook nodig.

 

Na het activeren kunnen we ons 'Aanmelden'.

 

De programmering van Gate View gaat in drie stappen:

  1. Camera
  2. Toestellen
  3. Deuropener (Alleen noodzakelijk voor 'Automatische' beelden, maar dan zijn wel UC licenties nodig voor zowel intercom-gebruiker als de HFA toestellen! Deze functie werkt maar voor één deuropener!)

 

1 CAMERA

Eerst even de camera Stream1 juist instellen op JPEG en 384x216 size. Hier een voorbeeld van een Vivotek 8162P camera:

Vivotek_8162P_Gateview.jpg

De gecertificeerde camera's zijn te vinden in een lijst. Mocht er een niet gecertificeerde camera gebruikt worden dan moet er gezocht worden naar de juiste URL's waarmee een snapshot en een videostream benaderd kan worden. De resolutie bedraagt maximaal XXXXXXX

 

Terug in het overzicht zou nu een 'snapshot' al zichtbaar moeten zijn.

Wanneer op 'Beeld' wordt geklikt is de realtime videostream te bekijken.

 

2 TOESTEL(LEN

Via 'Administratie\Telefoontoestellen' kunnen de HFA toestellen handmatig worden aangemaakt.

Geef het toestel een naam en geeft het IPAdres op. Dit is de reden waarom het verstandig is er voor te zorgen dat de toestellen altijd het zelfde IPAdres hebben. Zoals hierboven al uitgelegd kan dat via statische IPAdressen in de DHCP server zodat er niets manueel in het toestel hoeft te worden ingegeven.

Doe dit voor alle HFA 60/80 toestellen die deze functionaliteit gaan gebruiken (maximaal 10).

Na het configureren weet het systeem een aantal gegevens nog niet.

Daarom moeten de gegevens ververst worden:

 

Via onderstaande volgorde kunnen per toestel de toetsen worden gedefinieerd(1), opgeslagen(2) en naar het toestel worden verstuurd(3).

 

 

Dit duurt een seconde of 45 per toestel.

 

Groene bolletje bij 'Video Software geïnstalleerd' geeft aan dat het gelukt is.

Wanneer geen 'deuropener' functie wordt gebruikt zou nu na 'deactiveren en wederom activeren van de Gate View functie het al mogelijk moeten zijn met de geconfigureerde toets op de toestellen het beeld aan en weer uit te zetten. Het verdient de aanbeveling de screensaver functie UIT te zetten om verwarring tijdens de bediening te voorkomen. Wanneer de screensaver functie AAN zou blijven, is de eerste keer de toets aanraken om het toestel uit slaap te halen en zou een tweede keer aanraken pas de camera activeren. Terwijl 2x drukken in normaal gebruik de camera zou activeren en meteen weer deactiveren, verwarrend dus.

 

3 DEUROPENER

Wanneer de deuropener geconfigureerd is, wordt via de UC-Suite applicatie in de gaten gehouden wanneer de deurintercompoort tekenen van status (bezet) veranderd. Wanneer dit gebeurd zal het beeld automatisch naar de geconfigureerde toestellen worden gestuurd. Het is hiervoor nodig om de screensaver-functie van de HFA toestellen UIT te zetten. 

 

Het UC password moet voor de intercomgebruiker bekend zijn (wijzigen via UCSuite). Kies voor SSL en dus poort 8802.

Met de <CTRL> toets kunnen meerdere geconfigureerde OpenStage 60/80 HFA toestelllen worden geselecteerd (Dit is alleen mogelijk op OSBiz vanaf software versie V2R0.3 en NIET op een Openscape Office!)

Na Deactivering en wederom Activeren kan de functie gebruikt worden.

 

Wanneer de intercom poort 'bezet' wordt (dus gaat kiezen naar een groep via de interface of via een hotline in de OSBiz) wordt na ongeveer 5 seconden het beeld op de OpenStage toestellen getoond. De kiesprocedure van de intercom zal ook binnen deze tijd klaar moeten zijn anders zal de (vertraagde) oproep het dan reeds verschenen beeld van het toestel verdringen.

 

 

Succes!

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen