Welke aanpassingen moet men in LCR maken wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van een Local Area Code (netnummer)

Meer en meer maken we bij SIP trunks gebruik van volledige doorkiesnummers (netnummer + telefoonnummer). Het gevolg hiervan is dat we bij de richting enkel nog de countrycode invullen en de Local area code leeg laten. 

Dit heeft als gevolg dat men in de LCR wel een aanpassing dient te maken omdat men anders een aantal problemen gaat ondervinden met het bellen:

  • In Nederland kan je dan niet bellen zonder netnummer en kan je bepaalde nummers zonder extra 0 gaan bellen. Dit laatste kan tot verwarring leiden bij klanten.
  • In België kan je bellen zonder extra 0, wat ook weer tot verwarring kan leiden bij klanten.

Wat je dient te doen is het volgende:

  • In Nederland moet je in de multisite tabel van de LCR alsnog het netnummer invullen. De regels 0C1Z en 0CNZ van de LCR kijken standaard namelijk naar tabel 5 voor SIP trunks. De kiesregel voor tabel 5 is HE2A. De H staat voor de cijfers die terug te vinden zijn in de multisite tabel. Deze cijfers worden dus toegevoegd aan het gevormde nummer.

Bijv.: Een gebruiker belt 0411007. De LCR maakt dan gebruik van 0CNZ en tabel 5. Tabel 5 maakt gebruik van de dial rule "SIP local"waarin staat HE2A. Hierdoor wordt 0413 voor het nummer geplakt voor het naar buiten gestuurd wordt. Het nummer dat dan uiteindelijk gebeld wordt is 0413411007

  • In België is het niet mogelijk om nog zonder local area code te bellen. Hierdoor moeten de tabellen naar waar 0C1Z en 0CNZ verwijzen, aangepast worden van 5 naar 4. Doet men dat niet dan zal er standaard een 0 toegevoegd worden aan het nummer dat uitgestuurd wordt en kan men dus zonder 0 naar buiten bellen voor nationale nummers.

Dit komt omdat er in de multisite tabel standaard een 0 staat als er geen kengetal gebruikt wordt. Deze 0 wordt dan toegevoegd aan het gebelde nummer vanwege de HE2A naar waar verwezen wordt.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen