Werking HFA Desksharing met DLS server in Osbiz networking

In dit document wordt beschreven wat er in een “OpenScape Deployment Server”, kortweg DLS, geconfigureerd dient te worden indien er HFA Deskshare (Mobile Login) mogelijk moet zijn in een OpenScape Business networking omgeving.

Opmerkingen