Foutmelding bij laden webinterface via https

Foutmelding bij laden webinterface via https

VRAAG:

Wanneer de webinterface van een AudioCodes wordt geladen via, komt er een foutmelding.

 

In Firefox komt deze melding:

 

In Internet Explorer komt deze foutmelding:

 

ANTWOORD:

In de laatste versies van zowel Firefox (vanaf v35.0) als Internet Explorer (vanaf IE11 en

Edge) is standaard SSLv3 en RC4 uitgeschakeld. Dit is omdat de encryptie van RC4 als onveilig

wordt beschouwd.

Maar bij sommige AudioCodes gateways is het alleen via https mogelijk om de webinterface te

openen.

Het is mogelijk om toch SSLv2 en RC4 weer in te schakelen. De instructies daarvoor zijn

hieronder te vinden.

Firefox:

  1. Open a new FireFox tab
  2. Type: “about:config”
  3. Accept the warning
  4. Search in the search bar for the following values and change them as follows:
  5. Search for “security.tls”
  6. Change “security.tls.version.min” from 1 to 0
  7. Change “security.tls.version.fallback-limit” from 1 to 0
  8. Change “security.tls.unrestricted_rc4_fallback” to true

Internet Explorer:

Method 1: Internet Options settings

To turn on SSL3 in Microsoft Edge or Internet Explorer through settings, follow these steps (be

aware that the Microsoft Edge uses the Internet Explorer 11 settings; there is no way to do this

in the Microsoft Edge UI):

  1. Start Internet Explorer.
  2. Go to Internet Options > Advanced > Settings > Security > Use SSL 3.0.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen