Verbrekende gespreken in de wachtstand

Als op een OpenScape Business de wachtstand muziek wordt uitgeschakeld kan het bij gebruik van verschillende VoIP Providers (ITSP's) voorkomen dat er gesprekken in de wacht verbroken worden. De tijd nadat het gesprek verbroken wordt kan per provider variëren.

Verschillende VoIP Providers waaronder InfoPact (30 sec.) en Vodafone (70 a 80 sec.) verbreken lopende gesprekken als er geen audio hoorbaar is. Houd hier rekening mee.

Opmerkingen