Gebruik van telefoonboek op een CP600 of CP400 toestellen (HFA)            

 Wanneer men op een CP600/400 toestel telefoonnummers wil gaan opzoeken in het telefoonboek (intern, extern, …) dan kan dat alleen als er aan een van de volgende twee voorwaarden voldaan is:

  • Het toestel is aangemeld met HFA-authenticatie
  • De UC-credentials van de gebruiker zijn ingericht op het toestel.

Men dient ook de volgende punten in het oog te houden of te configureren:

  • UC moet actief staan in het systeem. Het toestel gaat namelijk op basis van WSI zoeken in de Unified directory van het systeem. In een UC Suite omgeving staat UC steeds actief. In een UC Smart omgeving dient deze manueel geactiveerd te worden.
  • Wanneer men met HFA-authenticatie werkt heeft men geen UC licentie nodig, in het andere geval wel. Heeft een gebruiker ook een UC licentie dan is dat de meest ideale manier natuurlijk.
  • In het toestel dient het UC server adres ook ingegeven te worden. Wanneer men gebruik maakt van de interne DLI van de centrale dan gebeurt dit automatisch. Anders kan je dit steeds terugvinden in het toestel bij: Adminstrator settings ==> Local functions ==> UC server. Het IP-adres is het IP-adres van de UC, de poort is 8802 (WSI)
  • In geval van deskshare users, die zich op verschillende toestellen moet kunnen aanmelden, is in de meeste gevallen enkel de methode met HFA-authenticatie mogelijk (de enige uitzondering wordt in het volgende punt beschreven). Wanneer men voor de deskshare user de HFA-authenticatie inricht dan zal de gebruiker bij het aanmelden van zijn toestel via *9419, niet enkel het toestelnummer moeten ingeven, maar ook een pincode. Deze pincode is het HFA-paswoord dat ingericht wordt bij HFA-authenticatie (zie screenshot verder door). Door het ingeven van dit password wordt de WSI toegang ook verleend aan de deskshare user en kan hij ook de zoekfunctie gebruiken.
  • Indien een IP-toestel direct ingericht wordt met de gegevens van een deskshare user dan kunnen de UC credentials ook ingegeven worden. In dit geval zal de gebruiker zich meestal niet op een ander toestel aanmelden, maar wordt de deskshare functie gebruikt bijvoorbeeld gebruikt in combinatie met myPortal@work

Inrichten van HFA-authenticatie:

Dit kan zowel voor een systemclient als voor een deskshare gebruiker.  Expert mode ==> telephony server ==> Station ==> IP clients ==> zoek het toestel en klik op de blauwe pijl. In het derde tabblad (Edit workpoint client data) kan de authenticatie actief gezet worden en het paswoord ingegeven worden.

mceclip0.png

Opmerkingen